Powrót

Publikacja wersji roboczej Załączników D do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0 oraz Standardów technicznych systemu WIRE wer. 12.1.

6 marca 2017, 15:27

Publikacja wersji roboczej Załączników D do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0 oraz Standardów technicznych systemu WIRE wer. 12.1.

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 6 marca 2017 r. na stronie internetowej zostały opublikowane wersje robocze Załączników D do Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0 oraz Standardów technicznych systemu WIRE wer. 12.1.Załączniki rozszerzają Standardy techniczne systemu WIRE o zagadnienia wprowadzone Kartą aktualizacji nr CB/17/2017 IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Zmiany polegają na wprowadzeniu nowych dokumentów związanych z przekazywaniem przez OSDp do OSP danych pomiarowo-rozliczeniowych na potrzeby wyznaczania wolumenu redukcji i rozliczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP.

 

Zobacz dokumenty