Powrót

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu PSE S.A.

3 października 2016, 16:27

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu PSE S.A.

30 września 2016 roku, decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. Do Rady Nadzorczej dołączył pan Paweł Łatacz.

Ze składu Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. został odwołany Cezary Szwed.

Jednocześnie do składu Zarządu powołany został Stanisław Skoczylas, będzie nadzorował obszary: finansów, kontrolingu, rachunkowości oraz udzielania zamówień.

Dodatkowo, 3 października 2016 roku Pan Andrzej Kaczmarek, Prezes PSE Inwestycje S.A., został upoważniony przez Zarząd PSE S.A. do reprezentowania Spółki w zakresie nadzoru nad zadaniami realizowanymi w obszarach: eksploatacji, inwestycji oraz BHP i Ochrony Ppoż.