Powrót

6 świetlic środowiskowych w gminie Sulików z nowymi komputerami od Polskich Sieci Elektroenergetycznych

20 grudnia 2018, 13:41

6 świetlic środowiskowych w gminie Sulików z nowymi komputerami od Polskich Sieci Elektroenergetycznych
Mieszkańcy Mikułowej, Wrociszowa Dolnego, Starego Zawidowa, Sulikowa, Radzimowa Górnego i Wrociszowa Górnego będą mogli od nowego roku bezpłatnie korzystać z nowego sprzętu komputerowego. Polskie Sieci Elektroenergetyczne, partner gminy Sulików, ufundowały 8 komputerów, które trafiły do świetlic środowiskowych zarządzanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie.

Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie uzyskał wsparcie od PSE na realizację projektu w październiku br. Dzięki podjętej współpracy z nowego sprzętu komputerowego skorzystają dzieci i miejscowa młodzież - w ramach pozalekcyjnych spotkań edukacyjno-warsztatowych. Nowe komputery to  jednocześnie pomocne narzędzie w  zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu rozwoju osobistego dla  dorosłych mieszkańców gminy, którzy są np.  zainteresowani poszukiwaniem pracy w regionie, czy poznaniem oferty kulturalnej Sulikowa. To także cenne udogodnienie dla członków lokalnych klubów i stowarzyszeń działających przy świetlicach środowiskowych. Kolejną wartością dodaną projektu jest stworzenie możliwości nabycia umiejętności posługiwania się komputerem oraz korzystania z zasobów Internetu w życiu codziennym dla osób starszych. Łącznie, ze sprzętu może skorzystać  ponad 3 tys. osób.

Poza ufundowaniem sprzętu komputerowego na rzecz sulikowskiego GOK-u i jego świetlic, PSE zostały także mecenasem lokalnych obchodów z okazji „100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości”, organizowanych w ramach programu „Moja niepodległa” - skierowanego do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców regionu.

- PSE są największą firmą, która działa na terenie gminy Sulików. Stacja najwyższych napięć położona w Mikułowie w ciągu ostatnich lat została gruntownie zmodernizowana i rozbudowana, stanowiąc najważniejsze połączenie systemów energetycznych Polski i Niemiec. Jestem niezwykle zadowolony, że firma dostrzega potrzeby społeczne w środowiskach wiejskich i w tak spektakularny sposób wspiera działania kulturalne w Gminie Sulików – mówi Robert Starzyński, wójt gminy Sulików.

- Chciałabym serdecznie podziękować sponsorowi jakim są Polskie Sieci Elektroenergetyczne za to, że nasza gmina może nieustannie się rozwijać i dostosowywać do wymogów współczesności. Sprzęt jaki otrzymał Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie znacznie przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć w podległych nam świetlicach – dodaje Elżbieta Wąsowska-Bodo, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce, odpowiadającym za niezawodność pracy sieci przesyłowej i dostawy energii elektrycznej do mieszkańców wszystkich regionów kraju. PSE, jako właściciel ponad 14 000 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, są obecne w ponad 800 polskich gminach, w których prowadzą działalność eksploatacyjną, zaś w wielu kolejnych realizują projekty inwestycyjne. To właśnie na tych terenach spółka uruchomiła ogólnopolski program dobrosąsiedzki. Działalność społeczna PSE koncentruje się na  wspieraniu projektów rozwijających lokalną infrastrukturę społeczną, m.in. w obszarze oświaty, ochrony środowiska, pomocy społecznej, promocji zdrowia, czy aktywizacji kulturalno-społecznej. Projekty te mają poprawiać  bezpieczeństwo i jakość życia osób w różnym wieku.