Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

PSE przedstawiają czwarty Zintegrowany Raport Wpływu

30 listopada 2021, 10:09

PSE przedstawiają czwarty Zintegrowany Raport Wpływu

W 2020 r. wartość dodana dla polskiej gospodarki wygenerowana dzięki działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych wyniosła 6,58 mld zł. Spółka odprowadziła także 996,13 mln zł podatków i  składek do budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także odnotowała redukcję emisji CO2 o 19 proc. w stosunku do roku 2017, w którym to po raz pierwszy wyliczyła emisje. Spółka odnotowała poprawę wskaźników w każdym obszarze raportowania. Potwierdza to, że  operator systemu przesyłowego nie tylko rzetelnie wypełnia swoje obowiązki, ale i  skutecznie realizuje strategię odpowiadającą na wyzwania rynkowe.

W raporcie szczegółowo przedstawiono wpływ działalności PSE na gospodarkę oraz finanse publiczne, środowisko naturalne, otoczenie społeczne oraz pracowników. Zintegrowany raport wpływu PSE ukazuje strategię spółki na lata 2020-2030, model biznesowy oraz kompleksowe podejście do wyzwań, przed którymi stoi cały sektor elektroenergetyczny.

Publikacja stanowi podsumowanie działań naszej organizacji w 2020 roku, a zatem w okresie szczególnym, zdominowanym przez pandemię COVID-19 – podkreśla Eryk Kłossowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych. – Jest to także czas transformacji, którą przechodzi branża elektroenergetyczna. Naszym priorytetem niezmiennie pozostaje konieczność zapewniania bieżącego bezpieczeństwa dostaw energii, jednak zadania i rola operatora zmieniają się wraz z oczekiwaniami otoczenia. Nowa strategia PSE to wizja nowoczesnego rynku energii elektrycznej: skupiamy się na zapewnieniu bezpieczeństwa cybernetycznego, rozwoju usług Operatora Informacji Rynku Energii oraz usług uodparniających system elektroenergetyczny na stany zagrożenia i awarie. Systematycznie pracujemy nad modelem świadczenia usług dodanych do usługi przesyłania, które będą podnosiły standard bezpieczeństwa i jakość dostaw energii elektrycznej – wyjaśnia.

 

Wpływ działalności PSE

PSE są strategiczną spółką, ale także istotnym pracodawcą oraz kluczowym klientem i partnerem biznesowym dla wielu podmiotów gospodarczych. Działalność PSE przyczyniła się do utrzymania w  Polsce 17,9 tys. miejsc pracy.

- W dobie zmian zachodzących na całym świecie, kluczowym aspektem działalności każdego podmiotu gospodarczego powinien być zrównoważony rozwój. Priorytetem PSE jest, aby dbać o przyszłe pokolenia, środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dlatego prowadzimy jeden z największych w Europie programów związanych z rozbudową i modernizacją infrastruktury przesyłowej. Nowoczesna i zaawansowana technologicznie sieć przesyłowa wzmocni niezawodność dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju i umożliwi wyprowadzenie mocy z  nowych źródeł wytwarzania, w tym morskich farm wiatrowych – mówi Ada Konczalska, dyrektor Departamentu Komunikacji PSE.

W latach 2021-2030 PSE planują przeprowadzić inwestycje infrastrukturalne o wartości 14,2 mld zł.

 

W trosce o środowisko i ochronę bioróżnorodności

Unowocześnianie infrastruktury przynosi także konkretne korzyści dla środowiska – dzięki temu zmniejszają się straty przesyłowe, co ogranicza konieczność „uzupełniania” energii elektrycznej w systemie, co wiąże się z dodatkowymi emisjami. PSE zredukowały swój ślad węglowy w 2020 roku o 19 proc. w stosunku do roku 2017, w którym wyliczyły emisje po raz pierwszy. Wszystkie inwestycje realizowane są z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz przy zachowaniu bioróżnorodności. Spółka dokłada wszelkich starań, aby każdy z  etapów procesu inwestycyjnego uwzględniał aspekt środowiskowy, a infrastruktura przesyłowa w  minimalnym stopniu wpływała na otoczenie.

 

Nasz wspólny cel

Jednym z wymiarów działalności PSE jest współpraca ze społecznościami lokalnymi na terenach, na  których istnieje lub powstaje infrastruktura przesyłowa. W 2020 roku PSE przeznaczyły 4,29 mln zł na realizację projektów społecznych związanych z ochroną środowiska, promocją zdrowia, edukacją, poprawą jakości życia i eliminacją nierówności. W tym wyjątkowo trudnym roku istotne było także podejmowanie działań związanych z walką z pandemią i przeciwdziałaniem skutkom COVID-19, dlatego na ten cel przekazano władzom z terenów działalności PSE 1,96 mln zł w formie darowizn rzeczowych i finansowych.

 

Wysoka jakość danych

Dane pozafinansowe w raporcie zostały opracowane według międzynarodowych standardów sprawozdawczości. Struktura i treść serwisu zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative Standards oraz Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (The International Integrated Reporting Council).

Jednym z kluczowych etapów przygotowania raportu było zaangażowanie interesariuszy PSE i  omówienie działalności spółki. Swoimi opiniami w czasie sesji dialogowej podzielili się przedstawiciele administracji centralnej i urzędów, samorządów, uczestników rynku energii elektrycznej, partnerów biznesowych, instytucji naukowych oraz organizacji branżowych, środowiskowych i społecznych – podkreśla Małgorzata Jachimowska-Noworyta, pełnomocnik Zarządu ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Podobnie jak w minionych latach, raport został wydany w dwóch wersjach językowych – polskiej i  angielskiej. Raport jest dostępny na stronie internetowej: https://raport.pse.pl/.