Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Współpraca PSE i Państwowej Straży Pożarnej w trosce o niezawodną pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

5 sierpnia 2021, 14:40

Współpraca PSE i Państwowej Straży Pożarnej w trosce o niezawodną pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
PSE S.A. i Komenda Główna Państwowej Straż Pożarna zawarły 5 sierpnia 2021 r. porozumienie o współpracy w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska, walki z pożarami, klęskami żywiołowymi, a w szczególności - z zagrożeniami dla prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Na zdjęciu: Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE S.A. oraz Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak

Porozumienie obejmuje kompleksową współpracę PSE S.A. i Państwowej Straży Pożarnej, m.in. poprzez realizację wspólnych szkoleń i ćwiczeń mających na celu przygotowanie do skutecznego przeciwdziałania oraz reagowania na występujące zagrożenia dla infrastruktury elektroenergetycznej. Pierwszym zaplanowanym na bazie porozumienia działaniem będzie udział statków powietrznych PSE  S.A. w  makroregionalnych ćwiczeniach PSP organizowanych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, w dniach 25-26 sierpnia 2021 r. w miejscowości Borsk. Tematem przewodnim ćwiczeń będzie wielkoobszarowy pożar lasu stanowiący zagrożenie dla obszarów zabudowanych oraz infrastruktury elektroenergetycznej PSE S.A. (linia Żydowo Kierzkowo – Gdańsk Przyjaźń). PSE S.A. udostępnią na potrzeby ćwiczeń dwa lekkie śmigłowce będące w  posiadaniu operatora systemu przesyłowego. Maszyny będą wspierać strażaków kierujących działaniami ratowniczymi. Loty rozpoznawcze, transportowe oraz wspomagające procesy ewakuacji istotnie pozwolą na zwiększenie świadomości sytuacyjnej – mówi Andrzej Karst - Kierownik Wydziału Obsługi Operacji Lotniczych Departamentu Bezpieczeństwa PSE S.A.

 

PSE S.A. są liderem wśród polskich spółek z branży elektroenergetycznej pod względem wyposażenia służb eksploatacyjnych – dysponują trzema śmigłowcami Robinson R66, które napędzane są turbinowym silnikiem Rolls Royce RR300, mają zasięg do 1000 km, a  maksymalny czas trwania lotu to 5,5 godz. Dotychczas wykorzystywane były przede wszystkim przez Departament Eksploatacji i  Centralną Jednostkę Inwestycyjną w PSE S.A. Dzięki nim przeprowadzenie oględzin i oceny stanu sieci, wykrycie ewentualnych uszkodzeń infrastruktury sieciowej, a także zauważenie wszelkich naruszeń w  pasie technologicznym linii przesyłowych odbywa się znacznie sprawniej i szybciej. Spojrzenie z powietrza jest również pomocne przy wyborze wariantów przebiegu nowych linii na  etapie ich projektowania, w tym w szczególności, w rejonach trudnodostępnych, a także w czasie odbioru oraz nadzoru realizacji prac inwestycyjnych, eksploatacyjnych oraz remontowych.

 

Fot. PSE

W ciągu ostatniego półrocza zrealizowano aż 187 zadań lotniczych w łącznej liczbie godzin 489. Loty w głównej mierze dotyczyły weryfikacji stanu infrastruktury przesyłowej, ale śmigłowce sprawdziły się także podczas lipcowych wichur, kiedy wskutek powalonych na przewody drzew dochodziło do  uszkodzenia i wyłączenia linii. Szybkość oceny lokalizacji i  rozmiarów awarii ma kluczowe znaczenie dla  tempa przywrócenia pracy linii. Dzięki śmigłowcom potrzebny na  to czas się skrócił – podkreśla Andrzej Karst

Współpraca z Państwową Strażą Pożarną i umożliwienie korzystania z najnowocześniejszego sprzętu to kolejny krok do skutecznego przeciwdziałania oraz reagowania na występujące zagrożenia dla  infrastruktury elektroenergetycznej. PSE S.A., jako operator systemu przesyłowego w  Polsce, są odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, którego jednym z  kluczowych elementów jest infrastruktura przesyłowa. Od jej niezawodnej pracy zależą dostawy prądu do odbiorców w  całym kraju – mówi Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE S.A.