Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Aktualizacja dokumentu "Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE"

22 września 2020, 15:43

Aktualizacja dokumentu "Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE"

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 22 września 2020 r. dotyczący aktualizacji dokumentu „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE” (metoda z art. 40 ust. 5 SO GL dot. zakresu wymienianych danych).

Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 4 sierpnia 2020 r., zakończył w dniu 3 września 2020 r. proces konsultacji projektu dokumentu „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE”. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z prośbą o przesyłanie uwag i propozycji dotyczących ww. dokumentu.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP przedłożył w dniu 21 września 2020 r., Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia zaktualizowany dokument „Zakres wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE” wraz z Raportem OSP z konsultacji społecznych dotyczących tego dokumentu.

Zaktualizowany dokument oraz Raport OSP z konsultacji społecznych, zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu zamieszczone na stronie internetowej OSP.