Powrót

Aktualizacja pakietu bezpiecznego dostępu AppGate

30 lipca 2007, 12:12

Aktualizacja pakietu bezpiecznego dostępu AppGate
W związku z zakończeniem wsparcia technicznego dla oprogramowania AppGate 4.0 przez producenta tego oprogramowania, OSP przeprowadził po stronie węzła centralnego aktualizację pakietu AppGate do wersji 8.0.

Aby proces aktualizacji został zakończony konieczne jest również zaktualizowanie pakietu bezpieczeństwa AppGate po stronie Operatorów Rynku. Instalację nowej wersji oprogramowania należy wykonać zgodnie z instrukcją instalacji, która w postaci elektronicznej zostanie przesłana do Administratorów Bezpieczeństwa Operatorów Rynku.

Zwracam się z prośbą o przeprowadzenie aktualizacji AppGate w Państwa systemach do dnia 17.08.2007 r. Po wykonaniu aktualizacji proszę o przesłanie informacji potwierdzającej na adres wireadmin@pse-operator.pl. Proces aktualizacji oprogramowania z ramienia OSP będzie koordynował p. Łukasz Dryniak tel. (22) 340 10 93.