Powrót

Awaria w połączonych systemach kontynentalnej części Europy

5 listopada 2006, 00:00

Awaria w połączonych systemach kontynentalnej części Europy
PSE-Operator S.A. informuje, że w dniu 4 listopada 2006 roku o godzinie 22:10 miała miejsce poważna awaria w połączonych systemach kontynentalnej części Europy (UCTE), która doprowadziła do podziału systemów UCTE.System polski pozostał w części obejmującej także systemy: czeski, słowacki, węgierski oraz części systemów austriackiego i niemieckiego. Prawdopodobną przyczyną awarii było zakłócenie wewnątrz systemu niemieckiego. PSE-Operator S.A. aktywnie uczestniczył w utrzymaniu stabilnej pracy pracujących synchronicznie systemów. Na terenie Polski nie wystąpiły ograniczenia dostaw energii dla odbiorców związane z powyższą awarią. Normalny układ pracy systemów połączonych UCTE został przywrócony 4 listopada około godz. 23. Dotychczas sekretariat UCTE nie opublikował oficjalnego komunikatu w tej sprawie.