Powrót

Badania awarii z 4 listopada br., prowadzone przez UCTE, stanowiące uzupełnienie dotychczasowych ustaleń E.ON Netz

20 listopada 2006, 00:00

Badania awarii z 4 listopada br., prowadzone przez UCTE, stanowiące uzupełnienie dotychczasowych ustaleń E.ON Netz

Publikujemy przetłumaczoną wersję informacji, dotyczącą badań awarii z 4 listopada br. Badania te, prowadzone przez UCTE, stanowią uzupełnienie dotychczasowych ustaleń E.ON Netz. Informacja pochodzi ze strony http://www.ucte.org

Union for the Coordination of Transmission of Electricity
15 Boulevard Saint Michel, B-1040 Brussels, Belgium, Tel.: 32-2-741-6940, Fax: 32-2-741-6949, www.ucte.org

Notatka prasowa
16 listopada 2006
Kontakt: g.maas@tennet.org

Działający w UCTE Komitet ds. Badania Awarii z 4 listopada odnotował wstępne ustalenia opublikowane dzień wcześniej przez E.ON 15. UCTE podkreśla, że tylko dalsze badania, prowadzone przez UCTE zapewnią niezbędne, spojrzenie na przyczyny oraz skutki awarii zarówno w całym systemie UCTE, jak również w  trzech  jego obszarach na które system podzielił się po inicjującym awarię zdarzeniu w północnej części Niemiec.

UCTE jest świadome inicjatywy podjętej przez Europejską Radę Regulatorów (Council of European Energy Regulators CEER), mającej na celu  zbadanie powyższego wydarzenia na poziomie europejskim. UCTE zostało także poinformowane o analizach prowadzonych przez regulatorów na poziomie krajowym w kilku krajach Europy. UCTE stoi na stanowisku, że z uwagi na to, że niezależnie prowadzone dochodzenia skupiają się na różnych celach, musza one być traktowane jako niezależne od dochodzenia prowadzonego przez UCTE, którego wyniki będą stanowiły istotny wkład do Strategicznego Przeglądu Energetyczny Komisji Europejskiej (EC Strategic Energy Review), którego publikacja oczekiwana jest w styczniu 2007.

W szczególności, celem działań Komitetu ds. Badana Awarii, w którym uczestniczą wszyscy zaangażowani w sprawę operatorzy systemów przesyłowych, wchodzących w skład UCTE, jest opracowanie przejrzystego i pełnego wyjaśnienia wydarzeń z 4 listopada na potrzeby członków UCTE oraz zewnętrznych interesariuszy, takich jak władze europejskie i krajowe a także dla ogółu społeczeństwa. Celem jest także ocena i propozycja dalszej poprawy standardów niezawodności i bezpieczeństwa UCTE poprzez:

  • wyjaśnienie, na poziomie zaangażowanych krajów, wydarzeń i przyczyn związanych z awarią z 4 listopada.
  • ocenę działań operatora systemu przesyłowego w świetle Instrukcji Pracy Połączonych Systemów (UCTE Operation Handbook) oraz Umowy Wielostronnej (MLA) ,która weszła w życie w lipcu 2005 r. i była uzupełniona w lipcu 2006 r.
  • zbadanie ich zgodności ze standardami i zastosowaniem środków doraźnych (jeżeli są konieczne)
  • ocenę obecnych praktyk i standardów pod względem ich wystarczalności
  • określenie i zaproponowanie usprawnień do tych praktyk i standardów.

Wstępne wyniki wyjaśnień UCTE zostaną opublikowane pod koniec listopada.