Powrót

Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego dla PSE

17 maja 2013, 00:00

Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego dla PSE
Polskie Sieci Elektroenergetyczne otrzymały Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 oraz IQNet wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Z rąk Janusza Piechocińskiego, wicepremiera i ministra gospodarki, Andrzeja Arendarskiego oraz Wojciecha Henrykowskiego, prezesa Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, certyfikat odebrali Henryk Majchrzak, prezes zarządu oraz Grzegorz Tomasik, członek zarządu PSE. Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się przy okazji IV Konferencji "Dobre Praktyki Doskonalenia Zarządzania - Społeczna Odpowiedzialność Organizacji" 16 maja 2013 w Ministerstwie Gospodarki.

Certyfikat otrzymała również jedna ze spółek Grupy Kapitałowej PSE - PSE-Południe. Dokument odebrali Henryk Majchrzak, przewodniczący rady nadzorczej PSE-Południe oraz Henryk Spierewka, prezes zarządu spółki.

Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego dla PSE potwierdza, że spółka skutecznie wdrożyła System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001 i funkcjonuje z poszanowaniem środowiska naturalnego we wszystkich obszarach swojej działalności, zapobiega zanieczyszczeniom oraz dąży do ciągłej poprawy swojego wpływu na środowisko. Przyznanie PSE certyfikatu to dowód, że spółka z sukcesem i w sposób świadomy realizuje przyjęty program środowiskowy, a także konsekwentnie zmierza do wyznaczonych celów środowiskowych.

Jestem dumny, że PSE otrzymały Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego – powiedział Henryk Majchrzak, prezes zarządu PSE. Bez wątpienia kapitałem PSE są pracownicy, którzy w codziennych działaniach realizują Politykę środowiskową poprzez wdrażanie rozwiązań w zakresie ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym i eksploatacyjnym infrastruktury sieciowej, segregację odpadów, oszczędzanie energii elektrycznej i surowców naturalnych - dodał prezes PSE.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne traktują środowisko naturalne z poszanowaniem wszystkich jego elementów. Odpowiedzialność PSE za środowisko wyraża się we wpisanym w misję spółki zobowiązaniu do prowadzenia działalności z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju przyjętym przez spółkę.

Dla PSE zrównoważony rozwój oznacza zobowiązanie do godzenia niezawodnej i efektywnej pracy systemu elektroenergetycznego oraz jego harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem środowiska naturalnego i interesu społecznego. – powiedział Henryk Majchrzak.

Norma ISO 14001 to jeden ze standardów opracowanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną [ISO], określający wymagania dla zarządzania środowiskowego. Polska wersja tej normy, wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny, pochodzi z 2005 r. i ma oznaczenie PN-EN ISO 14001:2005.