Powrót

Czechy, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry podpisały Memorandum of Understanding w sprawie rozszerzenia mechanizmu market coupling SK-CZ-HU na rynki Polski oraz Rumunii

17 lipca 2013, 00:00

Czechy, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry podpisały Memorandum of Understanding w sprawie rozszerzenia mechanizmu market coupling SK-CZ-HU na rynki Polski oraz Rumunii
11 lipca br. przedstawiciele: organów regulacyjnych, operatorów systemów przesyłowych oraz operatorów rynku/giełd energii pięciu państw - Czech, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier podpisali Memorandum of Understanding w sprawie przyłączenia Polski i Rumunii do zintegrowanego mechanizmu market coupling na rynkach dnia następnego działającego w Republice Czeskiej, Słowacji i na Węgrzech.

Stronami Memorandum są: ERÚ, URE, ANRE, URSO i HEA (regulatorzy), ČEPS, PSE, Transelectrica, SEPS i MAVIR (OSP) oraz OTE, OKTE, HUPX, TGE i OPCOM (operatorzy rynku/giełd energii).

Mechanizm market coupling z powodzeniem działa na rynku dnia następnego energii elektrycznej w Czechach, Słowacji i na Węgrzech od 11 września 2012 roku (tzw. CZ-SK-HU market coupling). Polska i Rumunia chcąc przyczynić się do rozwoju jednolitego europejskiego rynku energii elektrycznej, a także chcąc uzyskać korzyści z integracji rynków zdecydowały o przystąpieniu do projektu.

Połączenie krajowych rynków energii elektrycznej - w oparciu o model docelowy - single price market coupling, który będzie stosowany do obrotu energią elektryczną i niejawnej alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych dla dnia następnego - powinno skutkować bardziej efektywnym wykorzystaniem transgranicznych zdolności przesyłowych, większą płynnością rynku, zwiększeniem konkurencji, bardziej harmonijną organizacją rynku, a także bardziej stabilnymi, hurtowymi cenami energii elektrycznej.

Wspólny, pięciostronny projekt - Czech, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier - został nazwany 5M Market Coupling (5M MC) i będzie realizowany zgodnie z europejskimi celami i przyszłym prawodawstwem UE, jak również z uwzględnieniem opinii i wymagań uczestników rynku.

Treść Memorandum of Understanding stanowi złącznik do komunikatu.