Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Członek Zarządu PSE we władzach ENTSO-E!

28 czerwca 2013, 00:00

Członek Zarządu PSE we władzach ENTSO-E!
27 czerwca 2013 r. Walne Zgromadzenie Europejskiej Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych ENTSO-E powołało Piotra Raka, Członka Zarządu PSE do składu Zarządu ENTSO-E trzeciej kadencji.

Wybór Prezesa Piotra Raka do Zarządu ENTSO-E jest dużym międzynarodowym sukcesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych, bowiem po raz kolejny polski operator jest reprezentowany w  najwyższych władzach tej organizacji – Wiceprezesem Zarządu pierwszej i drugiej kadencji była Pani Małgorzata Klawe, Doradca Zarządu PSE.

Druga kadencja władz ENTSO-E  zakończyła się z dniem odbycia Rocznego Walnego Zgromadzenia ENTSO-E, 27 czerwca 2013 zakończyła się druga kadencja władz. Zgodnie ze statutem i regulaminem wewnętrznym ENTSO-E członkowie władz mogą pełnić funkcję przez maksymalnie dwie kadencje, a  na cztery najwyższe funkcje Prezydenta, Wiceprezydenta, Prezesa i Wiceprezesa Zarządu nie mogą być w kolejnej kadencji wybrane osoby z krajów, z których pochodzili ich poprzednicy. Zgodnie z tymi zasadami Walne Zgromadzenie wybrało nowe władze w następującym składzie:

 • Prezydent - Nick Winser (National Grid), Wielka Brytania
 • Wiceprezydent - Damjan  Medimorec (HEP-OSP), Chorwacja
 • Prezes Zarządu - Pierre Bornard ( RTE), Francja
 • Wiceprezes Zarządu - Bente Hagem ( Statnett), Norwegia

Członkowie Zarządu:

 • Peder Andreasen (Energinet.dk), Dania
 • Zsolt Bertalan (MAVIR), Węgry
 • Varis Boks (AST), Łotwa
 • Klaus Kleinekorte (Amprion), Niemcy
 • Milos Mladenovic (JP EMS), Serbia
 • Piotr Rak (PSE S.A.), Polska
 • Ann Scully (Eirgrid ), Irlandia
 • Andres Seco (REE), Hiszpania
 • Thomas Tillwicks (Swissgrid), Szwajcaria
 • Ben Voorhorst (TenneT TSO BV), Holandia

Nowymi Przewodniczącymi Komitetów zostali:

 • Komitet Rozwoju - Joao Ricardo (REN) , Portugalia
 • Komitet Rynku - Pacale Fonck (Elia), Belgia
 • Komitet Operacyjny - Carlo Sabelli (Terna), Włochy
 • Komitet R&D - Jean Verseille(RTE) , Francja
 • Grupa Prawa i Regulacji - Ann Elisabeth Wedum (Statnett) Norwegia 

W skład Europejskiej Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ang. European Network of Transmission System Operators for Electricity - ENTSO-E). wchodzi 41  operatorów systemów przesyłowych z 34 krajów.

Organizacja działa w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do trans granicznej wymiany energii elektrycznej i  uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003.

ENTSO-E jest zobligowane do szeregu zadań, wynikających m.in. z trzeciego pakietu legislacyjnego. Do najważniejszych z nich należą:

 • opracowanie kodeksów sieci w obszarach wskazanych przez Komisję Europejską jako priorytetowe,
 • zatwierdzanie 10-letnich planów rozwoju paneuropejskiej sieci elektroenergetycznej wraz z  europejską prognozą wystarczalności mocy wytwórczych,
 • realizowanie zaleceń w sprawie koordynacji współpracy technicznej między operatorami wspólnotowymi a operatorami z krajów trzecich

Celem ENTSO-E jest także promowanie niezawodnej pracy, optymalne zarządzanie oraz zrównoważony rozwój paneuropejskiego systemu przesyłowego energii elektrycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw oraz zaspokojenia potrzeb wewnętrznego rynku energii. Jako jedyna organizacja zrzeszająca operatorów systemów przesyłowych zajmuje spójne stanowiska oraz reprezentuje operatorów wobec interesariuszy, w tym instytucji i organów Unii Europejskiej oraz wobec Agencji do Spraw Współpracy Regulatorów Energii (ACER).