Powrót

Dalsze informacje nt. zakłócenia w pracy systemu (UCTE) w dniu 4 listopada 2006 r.

7 listopada 2006, 00:00

Dalsze informacje nt. zakłócenia w pracy systemu (UCTE) w dniu 4 listopada 2006 r.
Publikujemy przetłumaczoną wersję dalszych informacji nt. zakłócenia w pracy systemu (UCTE) w dniu 4 listopada 2006 r. zamieszczonych w dniu wczorajszym przez UCTE na stronie www.ucte.org

Union for the Coordination of Transmission of Electricity
15 Boulevard Saint Michel, B-1040 Brussels, Belgium, Tel.: 32-2-741-6940, Fax: 32-2-741-6949, www.ucte.org
PRESS RELEASE Contact: g.maas@tennet.org
6 November 2006

Jak sygnalizowano w dniu wczorajszym, dziś rano w UCTE został powołany Komitet ds. Badania Awarii składający się z trzech przedstawicieli Operatorów Systemów Przesyłowych (odpowiednio z trzech części podzielonego systemu) pod przewodnictwem p. Gerarda A. Maasa Przewodniczącego Komitetu Sterującego UCTE. Zadaniem Komitetu ds. Badania Awarii jest wyjaśnienie przyczyn awarii i zidentyfikowanie możliwych dodatkowych środków, które należy podjąć dla uniknięcia podobnych zakłóceń w przyszłości. Z uwagi na fakt, że zakłócenie dotknęło wszystkich Operatorów Systemów Przesyłowych w UCTE, w analizie awarii również będą uczestniczyć wszyscy członkowie UCTE . Wstępne wyniki analiz będą dostępne do końca listopada br.

Sytuacja przed zakłóceniem:

W sobotę wieczorem, około godziny 22:00, zapotrzebowanie w obszarze regulacyjnym E.ON Netz wynosiło około 13500 MW. W tym samym czasie, moc wyprowadzana z elektrowni wiatrowych wynosiła 3300 MW. Z uwagi na duże tranzyty mocy, ciągi przesyłowe w kierunku zachodnim pracowały w pełni obciążone. Taki stan pracy uważany jest za normalny.

Sekwencja zdarzeń:

O godzinie 21:38 obydwa tory linii 380 kV Conneforde-Diele zostały wyłączone w celu zapewnienia bezpiecznego przejścia statku rzeką Ems. Wcześniej przeprowadzone zostały rutynowe obliczenia i symulacja wyłączenia wspomnianej linii, które nie wykazały wystąpienia żadnych potencjalnych zagrożeń. W następstwie wyłączenia linii, przepływy mocy zmieniły się i dociążyły się linie przesyłowe na południu. Stan pracy nadal pozostawał stabilny.

Po pewnym czasie obciążenie w sieci E.ON Netz zwiększyło się, szczególnie obciążyła się linia Wehrendorf-Landesbergen (wschodnia Westfalia) łącząca systemy przesyłowe RWE TSO i E.ON Netz.

O godzinie 22:10 wyłączyły linie Wehrendorf-Landesbergen i Bechterdissen-Elsen. Ta reakcja systemu, jak również powody wyłączenia linii w tym właśnie czasie, muszą być obecnie przeanalizowane wspólnie z Operatorami Systemów Przesyłowych – których połączone systemy tworzą system UCTE.

Konsekwencje:

Z powodu wyłączenia dwóch wyżej wspomnianych linii przesyłowych najwyższych napięć, w następnych sekundach doszło do przeciążenia kolejnych linii i w następstwie doi kaskadowych wyłączeń. Doprowadziło to do podzielenia europejskich połączonych systemów UCTE na trzy asynchroniczne obszary pracujące z różną częstotliwością (patrz: informacja wczorajsza). Od tej chwili moce wytwórcze nie była już równomiernie rozprowadzone w systemie, północno-wschodni obszar (po rozdzieleniu) charakteryzował się nadwyżką mocy wytwórczych w wysokości około 6000 MW. Z dostępnych dziś danych wynika, że dwa pozostałe obszary - zachodni i południowo-wschodni były w przeciwieństwie do pierwszego – obszarami deficytowymi. W celu przywrócenia równowagi pomiędzy wytwarzaniem a zużyciem w obszarze zachodnim, zadziałała automatyka odłączania obciążenia (odcięcie dostaw energii elektrycznej dla przemysłu i odbiorców komunalnych):

Kraj/OSP

Odłączone obciążenie

Austria / APG

1500 MW

Belgia / Elia

800 MW

Francja / RTE

5200 MW

Niemcy / E.ON Netz

400 MW

Niemcy / RWE TSO

2000 MW

Włochy / TERNA

1500 MW

Holandia / TenneT

400 MW

Portugalia / REN

500 MW

Hiszpania / REE

1050 MW

Dzięki działaniom podjętym przez Operatorów Systemów Przesyłowych, po 38 minutach europejska sieć UCTE została połączona i stopniowo przywracano zasilanie odbiorców.