Powrót

Decyzja Prezesa URE w sprawie wyznaczenia operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego

1 lutego 2006, 00:00

Decyzja Prezesa URE w sprawie wyznaczenia operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego
Uprzejmie informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (DPE-47-3(6)/4988/2005/2006/BT) z dnia 26 stycznia 2006 r.PSE-Operator S.A. został wyznaczony na operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego na okres od dnia 1 lutego 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.