Powrót

Dzień Energetyka w Grupie Kapitałowej PSE

20 września 2013, 00:00

Dzień Energetyka w Grupie Kapitałowej PSE
19 września 2013 roku w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych odbyły się obchody Dnia Energetyka. Uczestniczyli w nich m.in. Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki, Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w kancelarii Prezydenta RP, Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Marek Woszczyk, Prezes URE oraz reprezentanci władz lokalnych, przedstawiciele centralnych urzędów państwowych i służb mundurowych, a także władze koncernów energetycznych.

Centralną częścią uroczystości było odznaczenie zasłużonych pracowników Grupy Kapitałowej PSE. Przyznano Brązowy Krzyż Zasługi, Złote, Srebrne oraz Brązowe Medale za Długoletnią Służbę, Odznaki Honorowe za Zasługi dla Energetyki oraz Medale Zasłużony dla GK PSE. Odznaczenia wspólnie z Henrykiem Majchrzakiem prezesem PSE przekazywali obecni na uroczystościach Olgierd Dziekoński, Janusz Piechociński oraz  Tomasz Dąbrowski, dyrektor departamentu energetyki w Ministerstwie Gospodarki i przewodniczący rady nadzorczej spółki.

Podczas obchodów obecni w auli zarząd oraz pracownicy PSE odebrali od honorowych gości wyrazy uznania dla realizowanych przez Operatora Systemu Przesyłowego zadań mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju.  

- Składam dzisiaj nie tylko najlepsze życzenia z okazji Dnia Energetyka, ale przede wszystkim podziękowania za trudną i odpowiedzialną pracę - powiedział Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki. Olgierd Dziekoński, reprezentujący Kancelarię Prezydenta RP podziękował pracownikom PSE w imieniu wszystkich konsumentów - za pracę na rzecz sprawności systemu elektroenergetycznego. Marek Woszczyk, Prezes URE w krótkim przemówieniu, wyraził swoje zadowolenie z dotychczasowej współpracy z PSE, mając nadzieję, że nadal przebiegać ona będzie równie owocnie. Prezes Henryk Majchrzak odebrał z rąk Stanisława Rakoczego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych pamiątkową grawerowaną tabliczkę z życzeniami z okazji święta energetyków. Reprezentujący władze lokalne Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin – Jeziorna przekazał prezesowi Majchrzakowi upominek - kryształ, na którym wygrawerowano podziękowania za dotychczasową współpracę PSE z gminą Konstancin – Jeziorna na rzecz rozwoju jej infrastruktury energetycznej.

Zwieńczeniem obchodów było wspólne otwarcie przez Janusza Piechocińskiego, Marka Woszczyka oraz Henryka Majchrzaka Ośrodka Szkoleniowego Krajowego Systemu Elektroenergetycznego im. Stefanii Kasprzyk - pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej i jednego z najbardziej nowoczesnych ośrodków szkoleniowych dla służb ruchowych Operatora Systemu Przesyłowego i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.

Dzień Energetyka to święto z wieloletnią tradycją, sięgającą lat 50-tych XX wieku. Ten wyjątkowy dla wszystkich energetyków dzień, to rzadka okazja do spotkań w gronie osób odpowiedzialnych za strategiczną dziedzinę gospodarki naszego państwa.