Powrót

Europejscy Regulatorzy badają black-out w Europie

10 listopada 2006, 13:57

Europejscy Regulatorzy badają black-out w Europie
W ostatnich dniach prasa europejska oraz CEER najwięcej uwagi poświęcają awarii z dnia 4 listopada br., która dotknęła ponad 10 milionów klientów z Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Portugalii i Hiszpanii.

W dniu 7 listopada br. w Brukseli odbyło się spotkanie Rady Europejskich Regulatorów Energetyki (CEER) w sprawie europejskiej awarii. Rada zdecydowała o podjęciu natychmiastowych badań nad awarią na poziomie europejskim w celu opracowania jeszcze przed końcem roku wstępnych zaleceń dotyczących zapobiegania podobnym awariom w przyszłości, a następnie raportu końcowego nie później niż do końca lutego 2007 r.

Komisja Europejska zleciła niezależnym regulatorom z branży energetycznej - Radzie Europejskich Regulatorów Energetyki, opracowanie raportu dla Komisji z tego zdarzenia. Raport ma stanowić propozycję konkretnych działań do uwzględnienia przez Komisję w „Strategic Review” oraz określać środki zaradcze, jakie należy zawrzeć w trzecim pakiecie legislacyjnym dla energetyki w następnym roku.

Prezydent CEER powiedział, że: ostatnie wydarzenia jasno pokazały potrzebę właściwego nadzoru regulacyjnego połączonej sieci europejskiej, oraz zmian legislacyjnych uprawniających OSP do ścisłej współpracy transgranicznej oraz, że niezbędne jest skuteczne uniezależnienie (unboundling) Operatorów, które ułatwi wymianę informacji między nimi na właściwym poziomie. OSP nie mają ogólnoeuropejskich zaleceń odnośnie rozwoju infrastruktury i postępowania na wypadek black-outu, oraz odpowiedniej wymiany informacji.

CEER w komentarzu do Zielonej księgi domaga się stworzenia operatorom warunków do pełnej współpracy oraz zobligowania przedsiębiorstw sieciowych, w nowych regulacjach prawnych do ścisłej współpracy a niezależnych regulatorów do nadzoru nad wypełnianiem przez nich tych obowiązków.

* Opracowano na podstawie źródeł CEER