Powrót

Informacja dotycząca procesu konsultacji warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy na podstawie Kodeksu NC ER

19 października 2018, 12:53

Informacja dotycząca procesu konsultacji warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy na podstawie Kodeksu NC ER
Informacja OSP dotycząca konsultacji z zainteresowanymi stronami i opiniowania propozycji warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy opracowanych na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Kodeks NC ER).

PSE S.A. informują, że 28 września 2018 roku zostały opublikowały na stronie internetowej PSE S.A.  https://www.pse.pl/-/rozpoczecie-konsultacji-ustanawiajace-kodeks-nc-er warunki działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy, do których opracowania operatorzy systemów przesyłowych (OSP) są zobowiązani na podstawie art.  4 Kodeksu NC ER.

W dniu 18 października 2018 roku odbyło się spotkanie informacyjne, podczas którego została przedstawiona ww. propozycja warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy.

PSE S.A. udostępniają w poniższej informacji materiały z ww. spotkania informacyjnego, tj. prezentację oraz zapis wideo. Zapis video będzie dostępny do 30 października 2018 r.

Przypominamy, ze uwagi do propozycji warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy można zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie internetowej. Wypełniony formularz należy przesłać na adres email: kodeksy.operacyjne@pse.pl w terminie do  30 października 2018 r.