Powrót

Informacja dotycząca wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, w trybie art. 11 ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne

11 sierpnia 2015, 18:38

Informacja dotycząca wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, w trybie art. 11 ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”), informuje, że Rada Ministrów, celem zapewnienia właściwego funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, na wniosek Ministra właściwego do spraw gospodarki, działając na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), przyjęła rozporządzenie, wprowadzające ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na okres od dnia 11 sierpnia 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, wprowadza się od dnia 11 sierpnia 2015 r., od godz. 24.00 do dnia 31 sierpnia 2015 r. do godz. 24.00 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla odbiorców energii elektrycznej o mocy umownej powyżej 300 kW.

O wprowadzanych stopniach zasilania OSP będzie informował przez odpowiednie komunikaty radiowe i informacje zamieszczane na stronie www.