Powrót

Informacja dotycząca zmian w systemie komunikacyjnym WIRE w związku z nowymi zasadami zgłaszania i uzgadniania grafików wymiany międzysystemowej.

23 kwietnia 2010, 00:00

Informacja dotycząca zmian w systemie komunikacyjnym WIRE w związku z nowymi zasadami zgłaszania i uzgadniania grafików wymiany międzysystemowej.
PSE Operator planuje wprowadzenie z dniem 1 września 2010 r. zmian w systemie komunikacyjnym WIRE dotyczących wdrożenia nowych zasad zgłaszania i uzgadniania grafików wymiany międzysystemowej (GWM), zgodnych z system aukcji FBA. W związku z tym w najbliższym czasie będzie konieczne dostosowanie przez Operatorów Rynku (OR) systemów WIRE /UR do nowych Standardów WIRE.

Testy akceptacyjne systemów WIRE /UR będą prowadzone z wykorzystaniem środowisk testowych OR oraz środowiska testowego OSP. Istnieje również możliwość dokonania testów akceptacyjnych systemów WIRE /UR przez Dostawców Systemów (DS). OR posiadający system WIRE /UR, dla którego DS otrzymał certyfikat zgodności z nowymi Standardami WIRE, będzie zwolniony z konieczności odbywania testów akceptacyjnych.

W poniższej tabeli przedstawiono wstępny harmonogram prac.

Czynności związane z wprowadzeniem zmian w systemie komunikacyjnym WIRE

Opis czynności
Odpowiedzialność
Data
1
Przygotowanie IRiESP.
OSP
Niezwłocznie po zatwierdzeniu aktualizacji Auction Rules 2010 przez 5 OSP oraz Prezesa URE.
2
Publikacja projektu Standardów technicznych systemu WIRE 11.0.
OSP
21.05.2010
3
Zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu Standardów technicznych systemu WIRE 11.0.
DS / OR
07.06.2010
4
Publikacja Standardów technicznych systemu WIRE 11.0.
OSP
15.06.2010
5
Wprowadzenie zmian związanych z nowymi standardami technicznymi systemu WIRE po stronie węzła centralnego.
OSP
do 12.07.2010
6
Testowanie systemów WIRE/UR.
OR / OSP / DS
od 12.07.2010
do 20.08.2010
7
Zakończenie procesu dostosowywania systemów informatycznych OR do wymiany dokumentów zgodnych ze Standardami technicznymi systemu WIRE 11.0.
OR
31.08.2010

Szczegółowy harmonogram czynności związanych z wprowadzania zmian w systemie komunikacyjnym WIRE zostanie zawarty w Procedurze wprowadzania zmian w Standardach technicznych systemu WIRE, która będzie opublikowana wraz z nowymi Standardami technicznymi systemu WIRE 11.0.

Podmioty nie posiadające jeszcze systemu WIRE w celu przyłączenia systemu WIRE/UR do systemu WIRE OSP powinny postępować zgodnie z krokami określonymi w Procedurze przyłączania i akceptacji systemów informatycznych OR do systemów informatycznych OSP dla WIRE/UR i WIRE.