Powrót

Informacja o modyfikacji treści komunikatów w procesie ofertowym

12 marca 2007, 00:00

Informacja o modyfikacji treści komunikatów w procesie ofertowym
Uprzejmie informujemy, że w ramach modernizacji systemu SIRE została zweryfikowana treść komunikatów przesyłanych do Operatorów Rynku w ramach procesu zgłaszania danych handlowych i technicznych na Rynku Bilansującym. Zaprojektowane zmiany mają na celu poprawę spójności i czytelności komunikatów, utraconą częściowo w toku licznych modyfikacji zasad dokonywania zgłoszeń. Zmiany te będą obowiązywać poczynając od procesu ofertowego realizowanego dla doby handlowej 29 marca 2007 roku, tj. zgłoszeń dokonywanych przez Państwa w dniu 28 marca 2007 roku.

Przedmiotowe zmiany dotyczą następujących dokumentów generowanych w odpowiedzi na zgłoszenia danych handlowych i technicznych (ZUSE, ZOBH, ZOBT):

  • Przyjęcie ze zmianami Zgłoszenia Umowy Sprzedaży Energii (PZZUSE).
  • Odrzucenie Zgłoszenia Umowy Sprzedaży Energii (OZUSE).
  • Odrzucenie Zgłoszenia Oferty Bilansującej – części handlowej (OZOBH).
  • Odrzucenie Zgłoszenia Oferty Bilansującej – części technicznej (OZOBT).
  • Informacja o niezgodności Zgłoszenia Umowy Sprzedaży Energii (IZUSE).
  • Informacja o niezgodności Zgłoszenia Oferty Bilansującej – części handlowej (IZOBH).
  • Informacja o niezgodności Zgłoszenia Oferty Bilansującej – części technicznej (IZOBT).

W wyżej wymienionych dokumentach zostały zmodyfikowane treści w polach znakowych o nazwach: treść informacji o zmianach, treść przyczyny odrzucenia, treść informacji o niezgodności. Modyfikacje te nie będą powodować zmiany standardów WIRE.

Specyfikacja treści nowych komunikatów z weryfikacji wstępnej i ostatecznej zgłoszeń danych handlowych i technicznych na Rynku Bilansującym została opublikowana, wraz z niniejszym pismem, na stronie internetowej PSE-Operator S.A. w zakładce: Dla klienta > Dokumenty do pobrania > Dokumenty, instrukcje i procedury związane z systemami SOWE, WIRE i SMPP >  Proces ofertowy.