Powrót

Informacja o nawiązaniu współpracy z Instytutem Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej

9 sierpnia 2006, 00:00

Informacja o nawiązaniu współpracy z Instytutem Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej
Biorąc pod uwagę doświadczenia ostatnich miesięcy, związane z trudnymi warunkami prowadzenia pracy systemu elektroenergetycznego, PSE-Operator S.A. podjął decyzję o nawiązaniu ramowej współpracy z Instytutem Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej.W wyniku obiecujących wstępnych rozmów przewiduje się, że pierwsze zlecenie w ramach zawieranej umowy będzie obejmowało przygotowanie ekspertyzy nt. warunków i stanu pracy systemu oraz oceny działań podejmowanych przez PSE-Operator S.A. w czerwcu i lipcu br. Ekspertyza ta obejmować będzie również zagadnienia związane z awarią napięciową, która miała miejsce w systemie 26 czerwca br., biorąc pod uwagę raport Komisji Badania Awarii, powołanej dla ustalenia przyczyn jej powstania i skutków.
PSE-Operator S.A. ma nadzieję na rozwinięcie szerszej współpracy z Instytutem Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, która pozwoli na wymianę poglądów oraz doświadczeń w zakresie stosowania automatyk oraz stabilności systemu elektroenergetycznego, a studentom Politechniki umożliwi poznanie praktycznych aspektów pracy systemu elektroenergetycznego.