Powrót

Informacja o przewidywanych zagrożeniach w pracy KSE w dniu 19.01.2007

19 stycznia 2007, 00:00

Informacja o przewidywanych zagrożeniach w pracy KSE w dniu 19.01.2007
(raport z godz. 6:00)
 
Ekstremalne warunki pogodowe (huraganowe wiatry trwające od godzin popołudniowych dnia wczorajszego oraz towarzyszące im w niektórych częściach kraju przejściowe gwałtowne burze i gradobicia) powodują znaczące utrudnienia w pracy systemu elektroenergetycznego (awaryjne wyłączenia elementów sieci przesyłowych i rozdzielczych).

Od godzin wieczornych dnia wczorajszego miały miejsce 33 wyłączenia elementów sieci 400 kV i 220 kV, z czego w 16 przypadkach udało się przywrócić wyłączone elementy do pracy.

Wg informacji uzyskanych przez PSE-Operator od spółek dystrybucyjnych o godzinie 6:00 ograniczenia dla odbiorców końcowych rzędu wynosiły 1800 MW. Szczególnie trudna sytuacja panuje na Dolnym Śląsku, gdzie pozbawionych dostaw jest znacząca ilość odbiorców (w tym także na terenie aglomeracji wrocławskiej).

Wg szacunków OSP, na podstawie porównania krzywych zapotrzebowania kraju ograniczenia dostaw dla odbiorców końcowych mogą mieć większy zakres (rzędu 2500 MW).

Ze względu na prognozowane silne wiatry w dniu dzisiejszym na terenie całego kraju utrzymuje się wynikające stąd zagrożenie bezpiecznej pracy KSE jako całości i lokalnych dostaw energii elektrycznej odbiorcom końcowym.

Trwają intensywne prace nad przywracaniem do ruchu wyłączonych elementów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych.