Powrót

Informacja o zamieszczeniu wytycznych oceny stanu technicznego

12 października 2011, 00:00

Informacja o zamieszczeniu wytycznych oceny stanu technicznego
PSE Operator uprzejmie informuje, że w zakładce dokumenty zostały zamieszczone "Wytyczne odnośnie zasad oceny stanu technicznego stacji i linii".

Wytyczne zostały opracowane w celu wypełnienia obowiązku nałożonego postanowieniami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. "Prawo Energetyczne" z późniejszymi zmianami oraz zapisami w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP).

Art. 15b. Prawa Energetycznego stanowi, że Minister właściwy do spraw gospodarki opracowuje co dwa lata, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku, sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Sprawozdania, o których mowa w Art. 15 b, minister właściwy do spraw gospodarki  przekazuje Komisji Europejskiej do dnia 31 sierpnia co 2 lata – dotyczące energii elektrycznej.

Postanowienia p. IV.B.4.2.6. IRiESP wymagają dokonania oceny stanu technicznego na wzorach formularzy opracowanych i opublikowanych na stronie internetowej PSE Operator.

Ocenę stanu technicznego należy przekazać do PSE Operator co dwa lata w terminie do dnia 30 listopada, danego roku. Pierwszą ocenę stanu technicznego należy przekazać do PSE Operator w terminie do dnia 31 października 2011 r.