Powrót

Informacja od Polskiego Biura Kodów EIC prowadzonego przez PSE S.A.

21 grudnia 2015, 00:00

Informacja od Polskiego Biura Kodów EIC prowadzonego przez PSE S.A.
W związku z zatwierdzeniem przez ENTSO-E nowego Podręcznika EIC (Energy Identification Coding Scheme (EIC) reference manual version 5.0), w porozumieniu z Centralnym Biurem Kodów EIC informujemy, że wszyscy właściciele Kodów EIC są zobligowaniu do stosowania zasad zawartych w ww. dokumencie. Podręcznik dostępny jest na stronach internetowych ENTSO-E w sekcji poświęconej dokumentom dot. Kodów EIC. Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż ze względu na zaplanowaną aktualizację systemów informatycznych, funkcjonalność opisana w nowym Podręczniku EIC dostępna będzie w II. kwartale 2016 r. o czym poinformujemy w odrębnym komunikacie.