Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Informacja OSP w sprawie opracowania propozycji Warunków Dotyczących Bilansowania, na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Wytyczne EB) i rozpoczęcia procesu konsultacji społecznych powyższych Warunków

4 maja 2018, 16:05

Informacja OSP w sprawie opracowania propozycji Warunków Dotyczących Bilansowania, na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Wytyczne EB) i rozpoczęcia procesu konsultacji społecznych powyższych Warunków

PSE S.A. informują, że opracowały propozycję:

  • warunków dla dostawców usług bilansujących, oraz
  • warunków dla podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie.

łącznie określanych na gruncie Wytycznych EB jako „Warunki Dotyczące Bilansowania”, do opracowania których OSP zostali zobowiązani na podstawie art. 18 ust. 1 Wytycznych EB: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&qid=1512369802188&from=EN.

Powyższa propozycja Warunków Dotyczących Bilansowania (Warunki) dostępna jest pod adresem: https://www.pse.pl/documents/20182/179674741/T%26C_for_Balancing_30042018.pdf

Art. 18 ust. 1 Wytycznych EB nakłada na PSE S.A., jako OSP, obowiązek opracowania Warunków Dotyczących Bilansowania w terminie do 18 czerwca 2018 r. (6 miesięcy od daty wejścia w życie Wytycznych EB).

Celem Warunków Dotyczących Bilansowania jest zdefiniowanie m.in. racjonalnie uzasadnionych wymogów dla świadczenia usług bilansujących oraz wymogów odpowiedzialności finansowej za niezbilansowanie. W tym celu Warunki Dotyczące Bilansowania regulują relacje pomiędzy OSP a Dostawcami Usług Bilansujących oraz uczestnikami Rynku Bilansującego.

Dodatkowe informacje dotyczące zagadnień proceduralnych i formalnych związanych z propozycją Warunków Dotyczących Bilansowania znajdują się w Dokumencie wyjaśniającym, dostępnym pod adresem: https://www.pse.pl/documents/20182/179674741/T%26C-Dokument_wyjasniajacy_20180427.pdf

Propozycja Warunków jest objęta obowiązkiem konsultacji społecznych przez okres co najmniej jednego miesiąca, zgodnie z art. 10 ust. 1 i ust. 5 w zw. z art. 5 ust. 4 lit. c) Wytycznych EB. W związku z tym PSE S.A. niniejszym zapraszają do zgłaszania uwag do przedstawionej propozycji.

Jednocześnie PSE S.A. zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym, podczas którego zostanie zaprezentowana propozycja Warunków Dotyczących Bilansowania, a także podstawowe rozwiązania zawarte w projekcie Karty aktualizacji nr CB/18/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej- Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, której konsultacje rozpoczęły się w 30 kwietnia 2018 r. - https://www.pse.pl/-/komunikat-operatora-systemu-przesylowego-w-sprawie-procesu-konsultacji-zmian-instrukcji-ruchu-i-eksploatacji-sieci-przesylowej-iriesp-wynikajacych-z-p

Spotkanie to odbędzie się 17 maja 2018 r. o godz. 11:00, w siedzibie PSE S.A. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165, w Auli im. Stefanii Kasprzyk (wejście główne budynku). Udział w spotkaniu prosimy zgłaszać do 15 maja 2018 r. za pośrednictwem formularza umieszczonego w serwisie internetowym PSE S.A. 

Uwagi do propozycji Warunków Dotyczących Bilansowania można zgłaszać drogą e-mail na adres: kodeksy.rynkowe@pse.pl w terminie do 4 czerwca 2018 r. Prosimy o zgłaszanie uwag w wersji edytowalnej, na Formularzu zgłoszeniowym uwag do Warunków Dotyczących Bilansowania dołączonym do niniejszej informacji.

W przypadku pytań dotyczących propozycji Warunków Dotyczących Bilansowania prosimy o kontakt z Panem Kamilem Smolirą nr tel.: (22) 242-23-07, adres e-mail: kamil.smolira@pse.pl, który koordynuje z ramienia PSE S.A. proces wypracowania propozycji Warunków Dotyczących Bilansowania.