Powrót

Informacja PSE-Operator o skoordynowanym przetargu rocznym zdolności przesyłowych i przewidywanych warunkach realizacji wymiany międzysystemowej w roku 2007

16 listopada 2006, 00:00

Informacja PSE-Operator o skoordynowanym przetargu rocznym zdolności przesyłowych i przewidywanych warunkach realizacji wymiany międzysystemowej w roku 2007
W związku z opublikowaniem przez Biuro Aukcyjne wartości zdolności przesyłowych oferowanych przez poszczególnych operatorów regionu Europy Środkowej dla skoordynowanego przetargu rocznego PSE-Operator informuje, że brak zdolności przesyłowych oferowanych w tym przetargu w kierunku eksportu z systemu polskiego ma wyłącznie techniczne uzasadnienie.

Przy ocenie zdolności przesyłowych możliwych do udostępnienia w przetargu rocznym wzięto pod uwagę planowany stan pracy sieci w 2007 roku oraz doświadczenia z pracy krajowego systemu oraz systemów połączonych w roku 2006, w tym w szczególności:

  • planowany zakres prac remontowych prowadzących do okresowego obniżenia wartości maksymalnych zdolności przesyłowych dla wymiany międzysystemowej (TTC),
  • konieczność podwyższenia marginesu bezpieczeństwa (TRM) w związku z występowaniem nieoczekiwanych zmian przepływów mocy w połączonych systemach UCTE,
  • stwierdzone ograniczenia techniczne w pracy polskiego systemu w przypadku wystąpienia długotrwałych ekstremalnych warunków pogodowych.  

Jednocześnie zapewniamy, że zdolności przesyłowe dla wymiany międzysystemowej będą oferowane w przetargach miesięcznych i dobowych w wysokościach wynikających z aktualnej oceny możliwości technicznych. Przewidujemy udostępnianie zdolności przesyłowych w przetargach miesięcznych dotyczących okresów, w których nie są prowadzone prace remontowe na liniach ograniczających maksymalne zdolności przesyłowe (TTC) oraz w przetargach dobowych dla których możliwe jest wyznaczanie oferowanych zdolności przesyłowych z dużo mniejszym marginesem bezpieczeństwa (TRM).