Powrót

Informacja PSE-Operator o zagrożeniach w pracy KSE w okresie 24-28 lipca 2006

23 lipca 2006, 15:46

Informacja PSE-Operator o zagrożeniach w pracy KSE w okresie 24-28 lipca 2006
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że fala upałów obejmująca obszar całego kraju powoduje dalsze pogarszanie warunków pracy krajowego systemu elektroenergetycznego.