Powrót

Informacja PSE-Operator S.A. o przygotowaniu przez Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej ekspertyzy dotyczącej awarii napięciowej w KSE, która wystąpiła 26 czerwca 2006 r.

13 października 2006, 00:00

Informacja PSE-Operator S.A. o przygotowaniu przez Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej ekspertyzy dotyczącej awarii napięciowej w KSE, która wystąpiła 26 czerwca 2006 r.
W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów o warunkach pracy KSE w okresie letnim oraz do komunikatu umieszczonego na naszej stronie internetowej (9 sierpnia 2006 r.), pragnę poinformować, że pierwszym efektem współpracy z Instytutem Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej jest weryfikacja, opracowanego przez PSE-Operator S.A. raportu wstępnego z badania awarii napięciowej w KSE, która wystąpiła 26 czerwca 2006 r.Wersja elektroniczna raportu jest dostępna jako załącznik do niniejszego komunikatu.

PREZES ZARZĄDU
Stefania Kasprzyk