Powrót

Instalacja nowej wersji Archiwum SOWE

6 grudnia 2005, 00:00

Instalacja nowej wersji Archiwum SOWE
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 07.12.2005, w związku z prowadzonymi modyfikacjami systemu SIRE po stronie OSP, zainstalowana zostanie nowa wersja SOWE-Archiwum.

Począwszy od chwili instalacji obowiązywać będzie następujący adres:

Archiwum SOWE - http://172.30.128.145/archiwum-sowe/index.html

Szczegółowy opis zmian zawartych w aplikacji dostępny będzie w instrukcji użytkownika, którą można będzie pobrać po zalogowaniu się do archiwum (link: Instrukcja użytkownika w menu Archiwum).