Powrót

Jedenastu operatorów systemów przesyłowych z Europy Środkowej postanowiło powołać „panel bezpieczeństwa” i utworzyć platformę informatyczną w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy połączonych systemów elektroenergetycznych

22 grudnia 2008, 00:00

Jedenastu operatorów systemów przesyłowych z Europy Środkowej postanowiło powołać „panel bezpieczeństwa” i utworzyć platformę informatyczną w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy połączonych systemów elektroenergetycznych
Berlin, 22 grudnia 2008 r. Operatorzy systemów przesyłowych (OSP): Verbund APG, TIWAG-Netz, VKW Netz (Austria), swissgrid (Szwajcaria), EnBW Transportnetze, E.ON Netz, RWE TSO, VE Transmission (Niemcy), TenneT TSO (Holandia), PSE Operator (Polska) i ČEPS (Czechy) podjęli inicjatywę na rzecz pogłębienia europejskiej współpracy regionalnej w zakresie bezpieczeństwa pracy połączonych systemów elektroenergetycznych.

Wymienieni OSP - działający na obszarze zamieszkanym przez 170 milionów osób - uzgodnili podjęcie \"współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy połączonych systemów elektroenergetycznych\", w ramach której powołana zostanie grupa ekspertów ds. bezpieczeństwa pracy systemu (\"panel bezpieczeństwa\") oraz powstanie platforma informatyczna służąca wymianie danych i prowadzeniu wspólnych analiz bezpieczeństwa. Przedsięwzięcie pomoże sprostać wzrostowi wymagań dotyczących prowadzenia ruchu systemów połączonych, a wynikających w głównej mierze z szybkiego rozwoju energetyki wiatrowej, wzrostu handlu transgranicznego oraz coraz większych potrzeb w zakresie przesyłu energii elektrycznej. Platforma informatyczna zapewni każdemu z uczestników dostęp do wyników przeprowadzanych analiz oraz umożliwi ich wykorzystanie do prowadzenia własnych studiów pomagających w identyfikacji właściwych działań zaradczych. Będzie ona wykorzystywana w codziennym planowaniu pracy systemów w regionie, najpierw w procesach realizowanych w trybie \"dzień przed\", a w dalszej kolejności w procesach prowadzenia ruchu bliskich czasowi rzeczywistemu.

Do inicjatywy mogą dołączyć także inni operatorzy lub ośrodki koordynacyjne. Zainteresowanie współpracą od początku 2009 r. zgłosił już operator węgierski Mavir.

Inicjatywa OSP przyczyni się do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy systemów połączonych w Europie Środkowej. Realizacja wspólnego projektu dotyczącego utworzenia platformy informatycznej nastąpi w roku 2009.

Porozumienie jest kolejnym znaczącym efektem ścisłej współpracy międzyoperatorskiej. Regionalna koordynacja działań podniesie poziom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej zarówno w krajach-uczestnikach, jak i w całej Europie. Inicjatywa uzupełnia inne inicjatywy europejskie w zakresie współpracy na rzecz bezpieczeństwa pracy systemów połączonych i stanowi ważny element starań prowadzących do zapewnienia spójnego systemu bezpieczeństwa dla całej europejskiej sieci elektroenergetycznej.