Powrót

Kolejne umowy przyznające PSE środki unijne dla Projektu budowy połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa.

4 września 2013, 00:00

Kolejne umowy przyznające PSE środki unijne dla Projektu budowy połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa.
30 sierpnia br. zostały podpisane dwie kolejne Umowy o dofinansowanie z Operacyjnego Programu Infrastruktura i Środowisko zadań inwestycyjnych realizowanych przez  Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dotyczą one przyznania środków z unijnego budżetu na inwestycje sieciowe w ramach budowy tzw. mostu elektroenergetycznego Polska-Litwa dla Projektów:
 • Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk Bis - Łomża wraz z rozbudową stacji Łomża i stacji EŁK (etap I i II)
 • budowy linii Ełk Bis - Granica RP.

Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 263,42 mln zł.

Dla Projektu budowy połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa w sumie podpisano 6 umów. Unijne wsparcie wszystkich zadań łącznie wyniesie około 725 milionów złotych, natomiast koszt całej inwestycji szacowany jest na ok. 1,8 mld złotych netto. Projektowi nadano status priorytetowego projektu unijnego, dzięki czemu Unia partycypuje w kosztach jego realizacji. Zakończenie tych inwestycji spowoduje zamknięcie tzw. pierścienia bałtyckiego umożliwiając tworzenie europejskiego rynku energii elektrycznej. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz całej UE

Budowa połączenia elektroenergetycznego pomiędzy Polską i Litwą jest szczególnie ważnym zadaniem dla  Polskich Sieci Elektroenergetycznych. "Projekt obejmuje nie tylko zbudowane połączenia stacji Ełk ze  stacją Alytus na Litwie, które umożliwi transgraniczną wymianę energii elektrycznej, ale równolegle, budowane i modernizowane są linie oraz stacje elektroenergetyczne na terenie dwóch województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Dzięki zakończeniu tych 11  inwestycji sieciowych zwiększy się również pewność zasilania regionu, a tym samym wzrośnie jego atrakcyjność inwestycyjna i możliwości rozwoju gospodarczego" – podkreśla Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE.

Zadania wchodzące w skład Projektu Polska Litwa:

 1. Budowa stacji Ołtarzew
 2. Budowa linii Miłosna – Siedlce Ujrzanów
 3. Budowa stacji Siedlce Ujrzanów
 4. Budowa linii 400 kV Narew – Łomża – Ostrołęka
 5. Rozbudowa rozdzielni 400 kV w stacji Narew
 6. Rozbudowa stacji Ostrołęka
 7. Budowa linii Ełk Bis - Łomża
 8. Budowa stacji Łomża
 9. Budowa linii 400 kV Ełk Bis – Granica RP
 10. Budowa stacji Ełk Bis I i II etap
 11. Budowa stacji Stanisławów

Dla wszystkich jedenastu zadań wyłonieni są wykonawcy, a harmonogramy ich prac wskazują na rok 2015 jako termin zakończenia inwestycji.