Powrót

Kolejny etap umajątkowienia PSE-Operator

9 maja 2008, 00:00

Kolejny etap umajątkowienia PSE-Operator
Kolejnym krokiem w procesie wyposażenia PSE-Operator w zespół materialnych i niematerialnych składników majątkowych niezbędnych do realizacji zadań Operatora Systemu Przesyłowego, wynikającym z zapisów w \"Programie dla elektroenergetyki\" było nabycie w dniu 5 maja br. spółek Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Info Sp. z o.o. oraz EPC S.A.

Transakcja odbyła się na zasadach rynkowych w oparciu o dokonaną wycenę akcji/udziałów tych spółek, uwzględniającą specyfikę ich działalności i powiązania biznesowe z PSE-Operator S.A.

Do zakończenia procesu objęcia akcji 5 spółek obszarowych (PSE-Centrum, PSE-Południe, PSE-Zachód, PSE- Wschód, PSE-Centrum) niezbędne jest podjęcie decyzji przez Skarb Państwa jako Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna (pobranie dywidendy rzeczowej) oraz podwyższenie kapitału akcyjnego PSE-Operator o wartość akcji tych spółek.

Ostatnim etapem całego procesu \"umajątkowienia\", zgodnie z zapisami \"Programy prywatyzacji na lata 2008-2011\", będzie przekazanie do PSE-Operator S.A. wschodnich linii transgranicznych.