Powrót

Komunikat

10 sierpnia 2015, 19:02

Komunikat
Informujemy, iż w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa dostaw spowodowanego wyjątkowo wysokimi temperaturami i niskimi stanami wód w zbiornikach wodnych, wobec wprowadzonych przez PSE S.A. w dniu 10.08.2015 r. ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, mając na uwadze ustawowe kompetencje do kontroli stosowania ograniczeń, zwrócił się do PSE S.A. z prośbą o bieżące, szczegółowe informowanie Prezesa URE o sytuacji w KSE, w tym o stosowaniu się operatorów systemów dystrybucyjnych i odbiorców końcowych przyłączonych do sieci przesyłowej do wprowadzonych ograniczeń.

PSE S.A. będą na bieżąco w kolejnych dniach przekazywały Prezesowi URE powyższe informacje.

Jednocześnie przypominamy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ma również ustawowe kompetencje do nakładania kar pieniężnych na podmioty, które:

  • nie stosują się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii (art. 56 ust.1 pkt 3a ustawy Prawo Energetyczne);
  • nie stosują się do zasad i obowiązków w zakresie bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej, planów i procedur stosowanych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, IRiESP, a także poleceń OSP (art. 56 ust. 1 pkt. 19 ustawy Prawo energetyczne).