Powrót

Komunikat BALTSO i PSE-Operator S.A.

21 września 2007, 00:00

Komunikat BALTSO i PSE-Operator S.A.
Operatorzy Systemów Przesyłowych zrzeszeni w BALTSO oraz PSE-Operator S.A. podjęli decyzję o nawiązaniu czterostronnej współpracy.BALTSO - organizacja zrzeszająca Operatorów Systemów Przesyłowych z Estonii (OÜ “Põhivõrk“), Łotwy (AS “Augstsprieguma Tīkls”) oraz Litwy (AB “Lietuvos energija”) i PSE-Operator S.A. odbyły pierwsze spotkanie w Warszawie w dniu 23 sierpnia 2007.

Strony uzgodniły, że jest potrzebna bliższa współpraca między operatorami, aby zintegrować regionalne rynki energii elektrycznej. Głównym celem zaplanowanej współpracy będzie połączenie regionalnych rynków energii obszaru Bałtyckiego oraz Europy Centralnej i Wschodniej, zdefiniowanych przez Electricity Regional Initiative ERGEG, co jest zgodne z Komunikatem Premierów krajów bałtyckich.

Ogólne warunki współpracy będą sformułowane w Umowie Współpracy, która zostanie podpisana 5 października w Wilnie.