Powrót

Komunikat dot. IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

16 lutego 2006, 00:00

Komunikat dot. IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Operator systemu przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją o znakach DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. zatwierdził, opracowaną przez PSE-Operator S.A., Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, zwaną dalej \"IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi\".

IRiESP-Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi została zatwierdzona wraz ze stanowiącym załącznik do w/w Decyzji wykazem zmian dokonanych w trakcie prowadzonego przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki postępowania o zatwierdzenie przedmiotowej części Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.

Zgodnie z postanowieniami w/w Decyzji, IRiESP-Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi została zatwierdzona na okres 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, a termin wejścia w życie przedmiotowego dokumentu został określony na dzień 1 czerwca 2006 r.

W związku z powyższym w dniu 16 lutego 2006 r. na stronie internetowej operatora systemu przesyłowego pod adresem www.pse.pl zostały opublikowane następujące dokumenty, zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

  1. IRiESP-Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi;
  2. Wykaz zmian w IRiESP-Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi wprowadzonych w toku postępowania o jej zatwierdzenie.