Powrót

Komunikat dot. IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

17 marca 2006, 00:00

Komunikat dot. IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego, zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 21 lutego 2006r., zakończył w dniu 14 marca 2006r. proces konsultacji zmian projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej IRiESP-korzystanie), określonych w dokumencie „Aktualizacja projektu IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci”, zwanym dalej „Aktualizacją”.

Zgodnie z powołanym wyżej komunikatem, OSP zwrócił się do uczestników rynku energii z prośbą o przesyłanie uwag lub propozycji zapisów dotyczących wyłącznie zmian projektu IRiESP-korzystanie określonych w Aktualizacji.

W okresie przewidzianym na konsultacje nie wpłynęły do OSP ze strony uczestników rynku energii uwagi lub propozycje zapisów dotyczące zmian projektu IRiESP -korzystanie, określonych w Aktualizacji. Uwagi zgłoszone przez jedyny podmiot biorący udział w procesie konsultacji, nie dotyczyły zmian określonych w Aktualizacji i z tego też względu zgłoszone przez ww. podmiot uwagi nie zostały uwzględnione.

Wyniki konsultacji w postaci uwag nadesłanych przez użytkowników systemu i stanowisko OSP wobec zgłoszonych uwag zostało zawarte w dokumencie Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP –Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

W związku z powyższym Zarząd PSE-Operator S.A. w dniu 17.03.2006r. zatwierdził „Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci”. Dokument ten w dniu dzisiejszym został zamieszczony na stronie internetowej Operatora Systemu Przesyłowego pod adresem www.pse.pl.

Uprzejmie informujemy, że Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2006r.