Powrót

Komunikat dotyczący IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

24 października 2013, 00:00

Komunikat dotyczący IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 24 października 2013 r. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 27 września 2013 r., zakończył w dniu 11 października 2013 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP - Bilansowanie”), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr CB/9/2013 IRiESP - Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z prośbą o przesyłanie uwag i propozycji dotyczących projektu Karty aktualizacji nr CB/9/2013 IRiESP - Bilansowanie.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP przedłożył w dniu 24 października 2013 roku, zgodnie z pkt I.D.2.6.e) IRiESP - Część ogólna, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę aktualizacji nr CB/9/2013 IRiESP - Bilansowanie wraz z Raportem OSP z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Karta aktualizacji nr CB/9/2013 IRiESP - Bilansowanie oraz Raport OSP z konsultacji dotyczący aktualizacji IRiESP - Bilansowanie, zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu zamieszczone na stronie internetowej OSP.