Powrót

Komunikat dotyczący IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

8 czerwca 2007, 00:00

Komunikat dotyczący IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 16 maja 2007 r., zakończył w dniu 30 maja 2007 r. proces konsultacji zmian zawartych w projekcie Karty aktualizacji nr B/3/2007 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej również \"Kartą aktualizacji nr B/3/2007 IRiESP-Bilansowanie\").

Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag i propozycji dotyczących projektu Karty aktualizacji nr B/3/2007 IRiESP-Bilansowanie.

W ramach procesu konsultacji użytkownicy systemu zgłosili uwagi do projektu Karty aktualizacji nr B/3/2007 IRiESP–Bilansowanie.

Informujemy, że zgodnie z pkt 1.4.12.(4) IRiESP - Bilansowanie, OSP w dniu 8 czerwca 2007 r. przedłożył Prezesowi URE do zatwierdzenia Kartę aktualizacji nr B/3/2007 IRiESP - Bilansowanie wraz z Raportem OSP z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Karta aktualizacji nr B/3/2007 IRiESP - Bilansowanie oraz Raport OSP z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu zamieszczone na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl.