Powrót

Komunikat dotyczący Karty aktualizacji nr B/2/2007 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

30 marca 2007, 00:00

Komunikat dotyczący Karty aktualizacji nr B/2/2007 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Operator systemu przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją o znakach DPK-7102-14(8)/2007 z dnia 29 marca 2007 r. postanowił:
  1. zmienić Decyzję nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 r., zmienioną decyzją nr DPK-7102-14(7)/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r., poprzez wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi określonych w Karcie aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi nr B/2/2007 z dnia 26 marca 2007 r.;
  2. ustalić termin wejścia w życie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, określonych w Karcie aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi nr B/2/2007 na pierwszy dzień miesiąca następującego po dniu podpisania decyzji w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt. 1.4.13 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej  – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, Operator Systemu Przesyłowego w dniu 30 marca 2007 r. publikuje na swojej stronie internetowej, pod adresem http://www.pse.pl, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Kartę aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi nr B/2/2007 z dnia 26 marca 2007 r., i informuje, że zmiany IRiESP-Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi określone ww. Kartą aktualizacji wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r.