Powrót

Komunikat dotyczący Karty aktualizacji nr B/3/2007 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

25 czerwca 2007, 00:00

Komunikat dotyczący Karty aktualizacji nr B/3/2007 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 25 czerwca 2007 r. dot. Karty aktualizacji nr B/3/2007 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją o znakach DPK-7102-14(14)/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. postanowił:
  1. zmienić decyzję z dnia 10 lutego 2006 r. nr DPK-7102-14(5)/2006, zmienioną decyzją z dnia 22 grudnia 2006 r. nr DPK-7102-14(7)/2006, decyzją z dnia 29 marca 2007 r. nr DPK-7102-14(8)/2007 oraz decyzją z dnia 15 maja 2007 r. nr DPK-7102-14(10)/2007, poprzez zatwierdzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowej w zakresie bilansowania systemu przesyłowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi określonych w Karcie aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi nr B/3/2007 z dnia 18 czerwca 2007 r., stanowiącej załącznik nr 1 do wyżej wymienionej decyzji,
  2. ustalić termin wejścia w życie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania systemu przesyłowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi, określonych w Karcie aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi nr B/3/2007 na dzień 1 lipca 2007 r., zgodnie z wnioskiem OSP.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.13 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, OSP w dniu 25 czerwca 2007 r. publikuje na swojej stronie internetowej, pod adresem http://www.pse.pl, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Kartę aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi nr B/3/2007 i informuje, że zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi określone w/w Kartą aktualizacji wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2007 r. Jednocześnie OSP publikuje na swojej stronie internetowej jednolity tekst Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, uwzględniający zmiany wprowadzone w/w Kartą aktualizacji.