Powrót

Komunikat dotyczący Karty aktualizacji nr K/1/2007 IRiESP - Warunki korzystania prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

18 września 2007, 11:52

Komunikat dotyczący Karty aktualizacji nr K/1/2007 IRiESP - Warunki korzystania prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
Uprzejmie informujemy, że Zarząd PSE-Operator S.A., po zapoznaniu się z wynikami procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr K/1/2007 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, zatwierdził w dniu 17 września 2007 r. Kartę aktualizacji nr K/1/2007 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

Projekt Karty aktualizacji nr K/1/2007 został poddany procesowi konsultacji w okresie 6.08.2007 r. - 27.08.2007. W okresie przewidzianym na konsultacje, użytkownicy systemu zgłosili szereg uwag, wątpliwości i propozycji zmian, które były przedmiotem analizy i w uzasadnionym zakresie zostały wprowadzone do przedmiotowej Karty aktualizacji. Jednocześnie wszystkie uwagi i propozycje zapisów zgłoszone przez użytkowników systemu, wraz ze stanowiskiem operatora systemu przesyłowego, zostały zebrane w dokumencie Raport OSP z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Zarówno tekst Karty aktualizacji nr K/1/2007 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, jak również Raport OSP z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz tekst jednolity Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, uwzględniający zmiany wynikające z Karty aktualizacji nr K/1/2007, zostały opublikowany w dniu 18 września 2007 r. na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl.

Informujemy tym samym, że zgodnie z postanowieniami pkt I.D.1.2. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, zmiany instrukcji wynikające z Karty aktualizacji nr K/1/2007 wchodzą w życie z dniem 3 października 2007 r.