Powrót

Komunikat dotyczący Karty aktualizacji nr K/2/2007 IRiESP - Warunki korzystania prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

16 października 2007, 11:40

Komunikat dotyczący Karty aktualizacji nr K/2/2007 IRiESP - Warunki korzystania prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci
Uprzejmie informujemy, że Zarząd PSE-Operator S.A., po zapoznaniu się z wynikami procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr K/2/2007 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, zatwierdził w dniu 15 października 2007 r. Kartę aktualizacji nr K/2/2007 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.Projekt Karty aktualizacji nr K/2/2007 został poddany procesowi konsultacji w okresie 20.09.2007 r. - 04.10.2007 r. W procesie konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr K/2/2007 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, nie zostały zgłoszone uwagi przez użytkowników systemu.

Treść Karty aktualizacji nr K/2/2007 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, Raport OSP z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz tekst jednolity Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, zostały opublikowane w dniu 16 października 2007 r. na stronie internetowej OSP pod adresem http://www.pse.pl.

Informujemy ponadto, że zgodnie z postanowieniami pkt I.D.1.2. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, zmiany IRiESP – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci wynikające z Karty aktualizacji nr K/2/2007 wchodzą w życie z dniem 5 listopada 2007 r.