Powrót

Komunikat dotyczący publikacji Standardów technicznych systemu SOWE wer. 4.0

12 kwietnia 2006, 00:00

Komunikat dotyczący publikacji Standardów technicznych systemu SOWE wer. 4.0
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 12.04.2006 na stronie internetowej http://www.pse.pl została opublikowana  robocza wersja Standardów technicznych systemu SOWE wer. 4.0.

Wersja ta zawiera zmiany związane z zatwierdzoną przez Prezesa URE Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wchodzącą w życie z dniem 01.06.2006.

W standardach wprowadzono zmiany w opisie dokumentów w części głównej oraz zmiany w  załącznikach definiujące zakres informacyjny i strukturę nowych dokumentów XML.

Zatwierdzona wersja Standardów technicznych systemu SOWE zostanie opublikowana przez OSP najpóźniej 30.04.2006.