Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Komunikat dotyczący wyznaczania wartości rekompensat finansowych za redysponowanie nierynkowe instalacjami OZE w związku z wystąpieniem w kwietniu oraz maju 2024 ujemnych cen energii elektrycznej na RDN TGE

9 maja 2024, 17:55

Komunikat dotyczący wyznaczania wartości rekompensat finansowych za redysponowanie nierynkowe instalacjami OZE w związku z wystąpieniem w kwietniu oraz maju 2024 ujemnych cen energii elektrycznej na RDN TGE

W dniach 14 i 28 kwietnia oraz 1 maja 2024 r., przez sześć kolejnych godzin, cena energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego [RDN] Towarowej Giełdy Energii [TGE] osiągnęła wartość niższą niż 0 zł za 1 MWh.

W świetle przepisów art. 93 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2023 r. poz. 1436 t.j. ze zm.) dalej: „uOZE”, wsparcie w ramach systemu aukcyjnego nie należy się za ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii w godzinach dostawy, dla których średnie ważone wolumenem transakcji sesyjnych giełdowych, ceny energii elektrycznej były niższe niż 0 złotych za 1 MWh przez co najmniej sześć kolejnych godzin dostawy energii elektrycznej.

Analogiczna zasada obowiązuje w zakresie systemu wsparcia dotyczącego zbycia świadectw pochodzenia W świetle przepisów art. 46 ust. 4 i 5 uOZE wsparcie nie przysługuje dla energii elektrycznej wytworzonej w godzinach, dla których średnie ważone wolumenem transakcji sesyjnych giełdowych ceny energii elektrycznej były niższe niż 0 złotych za 1 MWh przez co najmniej sześć kolejnych godzin dostawy tej energii.

Biorąc powyższe pod uwagę informujemy, że wartość rekompensaty finansowej z tytułu redysponowania nierynkowego instalacjami OZE, o której mowa w art. 13 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, w części dotyczącej utraconego przychodu z aukcyjnego systemu wsparcia albo ze zbycia świadectw pochodzenia w wyniku redysponowania nierynkowego instalacjami OZE, dla godzin redysponowania objętych co najmniej sześciogodzinnym okresem, w którym średnioważona cena godzinowa energii elektrycznej była ujemna, wyniesie 0 zł.

Średnioważone ceny godzinowe, o których mowa w przytoczonych przepisach, są publikowane na stronie https://tge.pl/energia-elektryczna-rdn pod linkiem „Zobacz indeks TGeBase i średnioważone ceny godzinowe”.

W kwietniu 2024 r. ceny ujemne w co najmniej sześciu kolejnych godzinach dostaw wystąpiły w następujących okresach:

data dostawy

godzina dostawy

średnioważona cena
godzinowa [zł/MWh]

14.04.2024

11

-9,58

14.04.2024

12

-30,68

14.04.2024

13

-42,01

14.04.2024

14

-45,17

14.04.2024

15

-41,26

14.04.2024

16

-33,85

 

28.04.2024

11

-66,10

28.04.2024

12

-104,31

28.04.2024

13

-114,23

28.04.2024

14

-105,15

28.04.2024

15

-85,48

28.04.2024

16

-38,10


1 maja 2024 r. ceny ujemne w co najmniej sześciu kolejnych godzinach dostaw wystąpiły w następującym okresie:

data dostawy

godzina dostawy

średnioważona cena
godzinowa [zł/MWh]

01.05.2024

10

-5,57

01.05.2024

11

-53,16

01.05.2024

12

-102,39

01.05.2024

13

-118,67

01.05.2024

14

-123,26

01.05.2024

15

-97,23

01.05.2024

16

-63,54