Powrót

Komunikat dotyczący zawarcia nowych Umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej

17 grudnia 2007, 00:00

Komunikat dotyczący zawarcia nowych Umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej
Uprzejmie informujemy, że PSE-Operator S.A. zawarł nowe Umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z czternastoma Operatorami Systemów Dystrybucyjnych (OSD) oraz Odbiorcami sieciowymi (URBSD).Podpisanie ww. Umów wynikało z obowiązku wyodrębnienia do dnia 1 lipca 2007 roku ze struktur Spółek Dystrybucyjnych działalności OSD, zgodnie z art. 9 d. - ustawy Prawo energetyczne.

Powyższy fakt unormował zasady współpracy pomiędzy Operatorem Systemu Przesyłowego, a poszczególnymi OSD, co prowadzi do zapewnienia bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i umożliwia dalszy rozwój rynku energii elektrycznej w Polsce oraz wzrost jego konkurencyjności.