Powrót

Komunikat o przyczynach awarii napięciowej w KSE w dniu 26.06.br

3 lipca 2006, 00:00

Komunikat o przyczynach awarii napięciowej w KSE w dniu 26.06.br
PSE-Operator S.A. w dalszym ciągu prowadzi szczegółowe badania dla pełnego wyjaśnienia przebiegu awarii napięciowej w dniu 26.06. br.
W oparciu o analizę danych zarejestrowanych w systemach komputerowych OSP oraz udostępnionych danych zarejestrowanych w elektrowniach możliwe jest już określenie przyczyn awarii.

W wyniku znacznych ubytków awaryjnych w elektrowniach i znacznie wyższego od planowanego przebiegu zapotrzebowania w KSE na moc czynną i bierną ok. godz. 12.00 nastąpiła utrata rezerw regulacyjnych mocy czynnej we wszystkich jednostkach wytwórczych dysponowanych centralnie przez OSP oraz utrata rezerw mocy biernej w jednostkach wytwórczych dysponowanych przez OSP a zlokalizowanych w centralnej i północnej części kraju. Między godz. 12.00 a 13.00 wraz z dalszym wzrostem zapotrzebowania, w szczególności dotyczącego mocy biernej (załączanie urządzeń klimatyzacyjnych w związku z utrzymywaniem się bardzo wysokich temperatur) następował stopniowy spadek napięcia w węzłach sieci przesyłowej osiągając wartości dopuszczalne jedynie w stanach zakłóceniowych. Spadek napięcia dotyczył także rozdzielni dużych elektrowni systemowych, w tym rozdzielni do której były przyłączone jednostki wytwórcze elektrowni Ostrołęka.
Zdarzeniem inicjującym awarię napięciową było samoczynne wyłączenie obu pracujących jednostek wytwórczych w elektrowni Ostrołęka. Zarejestrowane w elektrowni Ostrołęka pomiary podstawowych parametrów elektrycznych wskazują, że tuż przed samoczynnym ich wyłączeniem generatory znajdowały się w niedozwolonym punkcie pracy. Wyjście z niedozwolonego punktu pracy było możliwe w drodze uzgodnień pomiędzy służbami ruchowymi OSP a elektrowni Ostrołęka. Nie nastąpiło to jednak w odpowiednim czasie.

Stefania Kasprzyk
Prezes Zarządu PSE-Operator S.A.