Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Komunikat OIRE dotyczący rozpoczęcia konsultacji zaktualizowanych Technicznych Standardów Komunikacji Biznesowej

31 stycznia 2024, 10:55

Komunikat OIRE dotyczący rozpoczęcia konsultacji zaktualizowanych Technicznych Standardów Komunikacji Biznesowej

OIRE opracował projekt aktualizacji Technicznych Standardów Komunikacji Biznesowej (TSKB) i informuje o rozpoczęciu jego konsultacji. Projekt nowych TSKB oraz specyfikacja wprowadzanych zmian zostały zamieszczone na stronie internetowej OIRE wraz z niniejszym komunikatem.  

W związku z powyższym OIRE informuje, że:

  • konsultacjom poddany jest cały dokument TSKB,
  • przyczyny zmian są zawarte w dokumencie „Zakres i przyczyna zmian TSKB”,
  • termin na składanie uwag do projektu zaktualizowanych TSKB upływa 21 lutego 2024 r.,
  • uwagi do projektu zaktualizowanych TSKB należy przesłać na adres poczty elektronicznej – oire@pse.pl,
  • podmiotami uprawnionymi do wnoszenia uwag do projektowanych zmian w TSKB są Użytkownicy Profesjonalni oraz Użytkownicy uprawnieni.

Uwagi do projektu zaktualizowanych TSKB należy zgłaszać wyłącznie w formacie xls lub xlsx (MS Excel) na Formularzu zgłoszeniowym, dołączonym do niniejszego komunikatu. Formularz zgłoszeniowy uwag powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z reprezentacją podmiotu zgłaszającego uwagi. Prosimy nie zgłaszać uwag do dokumentu „Zakres i przyczyna zmian TSKB”.

Wraz z projektem zaktualizowanych TSKB udostępniamy Państwu również plik importu modelu XSD w formacie Sparx Enterprise Architect (XMI). Publikowany materiał ma charakter podglądowy i może służyć do wykorzystania w utrzymaniu modeli komunikatów XSD służących do wymiany informacji z CSIRE. Plik importu modelu XSD nie stanowi elementu TSKB i nie podlega konsultacjom publicznym.  

Planowany termin, od którego zaktualizowane TSKB będą obowiązywać to 1 maja 2024 r. lecz nie wcześniej niż data wejścia w życie KA IRiESP-OIRE CC/01/2023.

 

Dokumenty do pobrania: