Powrót

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dot. Taryfy dla energii elektrycznej

25 sierpnia 2011, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dot. Taryfy dla energii elektrycznej
Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2011 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, decyzją o znakach DTA-4211-39(2)/2011/4988/VII/BT-S zatwierdził wnioskowaną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. zmianę Taryfy dla energii elektrycznej zatwierdzoną decyzją Prezesa URE z dnia 16 grudnia 2010 r. znak: DTA-4211-45(19)/201/4988/VII/BT-S.

Zmiana Taryfy opublikowana została w Biuletynie URE Nr 96/201 (1031) w dniu 16 sierpnia 2011r. i stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, zostanie wprowadzona przez PSE Operator S.A. do stosowania po upływie 14 dni od daty jej opublikowania tj. w dniu 31 sierpnia 2011r.

Tekst Taryfy dla energii elektrycznej na rok 2011 oraz zmiany taryfy dostępne są na stronie internetowej PSE Operator w folderze: Dokumenty\\Taryfa\\Taryfa dla energii elektrycznej na rok 2011.