Powrót

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący Taryfy dla energii elektrycznej

20 grudnia 2011, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący Taryfy dla energii elektrycznej
Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 grudnia 2011 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wydał decyzję o znakach DTA-4211-37(13)/2011/4988/VIII/BT-S zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2012 r. Decyzja ta została w dniu 17 grudnia 2011 r. opublikowana w Biuletynie URE Nr 168/2011 (1103).

Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

W związku z powyższym informujemy, iż ww. Taryfa Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. będzie stosowana w rozliczeniach za świadczone usługi przesyłania oraz usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego w okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012r.

Tekst taryfy dostępny jest  na stronie www.pse.pl w folderze: DokumentyTaryfaTaryfa dla energii elektrycznej na rok 2012.