Powrót

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozliczeniowej ceny uprawnień do emisji CO2 (RC<sup>CO2</sup>)

15 stycznia 2009, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie rozliczeniowej ceny uprawnień do emisji CO2 (RCCO2)
Na podstawie punktu 5.3.1.7.2.4 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej \"IRiESP-Bilansowanie\"), Operator Systemu Przesyłowego informuje, że wartość rozliczeniowej ceny uprawnień do emisji CO2 (RCCO2) dla okresu rozliczeniowego obejmującego 2008 rok wynosi: 71,52924367 zł/Mg CO2.Powyższa wartość ceny RCCO2 zostanie wykorzystana, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5.3.1.7. IRiESP-Bilansowanie, w rozliczeniu dodatkowych kosztów wytwarzania wymuszonego energii elektrycznej dotyczącym 2008 roku.